Vad är en diabetisk njursätt?

En diabetisk renal diet är en näringsplan som ska följas av diabetiker som också har njursjukdom. Över 50 procent av dem med kronisk njursjukdom är också diabetiker och understryker vikten av diabetes patienter efter en diabetisk njursjukdom. I vissa fall är kosten utformad för patienter som redan är i olika skeden av njursvikt. I andra fall är kosten utformad för att en diabetiker ska följa för att försöka förebygga njurproblem. Diabetiker har ofta svårt att äta korrekt för deras diabetes och deras njureproblem.

Det främsta målet med diabetisk kost är att upprätthålla konsekventa acceptabla blodsockernivåer. Detta uppnås lättast genom att äta på samma gång varje dag, inte hoppa över måltider och välja låga glykemiska kolhydrater. Inkluderar samma mängd kolhydrater i varje måltid hjälper kroppen att behålla blodsockernivån utan topparna och dalarna ses med okontrollerad diabetes. Exempel på låga glykemiska kolhydrater inkluderar brunt ris och sötpotatis. Söta potatis och fullkornsbröd är dock höga i kalium och bör undvikas som en del av en diabetisk renal dietplan.

En renal diet fokuserar på att minska mängden natrium, kalium och fosfor i den dagliga kosten. Diabetikerna kan äta en diet för blodsockerreducering samtidigt som de upprätthåller en renal dietplan. Natrium är i många livsmedel, därför bör patienter lära sig att läsa etiketter och söka efter mat med låg natriumhalt. Dessutom avskräcker njurdieteksperter patienterna ofta från att dricka kaffe och mörkfärgade dietfria sodavatten. Natriumhalten hos sådana produkter är för hög för en diabetiker, njurpatienten för att säkert konsumera regelbundet.

Tydlig diet sodavatten, vatten och osöttade te är vanligtvis tillåtna på diabetisk renal diet plan. Grönsaker som kål, aubergine, betor, blomkål och broccoli rekommenderas vanligtvis för diabetiska dieter och njurdieter på grund av deras höga vitaminhalt och låga kalium- och kolhydrathalt. Högnatrium kött inklusive bacon, korv och organ kött bör också undvikas.

Rågrönsaker är att föredra för konserverade grönsaker av många anledningar, inklusive vitaminstyrka, men med en diabetisk njurdiet blir det särskilt viktigt, eftersom konserverade grönsaker vanligtvis är mycket höga i natriumhalten. Flera sessioner med en certifierad nutritionist kan ge den diabetiska njurpatienten en översikt över mat som han eller hon borde njuta av såväl som de som bör undvikas. Portion kontroll är också viktigt när det gäller blodsockerkontroll, och en nutritionist hjälper patienten att lära sig om delstorlekar.