Vad är vissa knäförstärkande övningar?

Vid någon tidpunkt i en persons liv kan det bli nödvändigt att skydda sina knän mot smärta eller skada. För att göra detta finns det många knehöjningsövningar som en person kan göra regelbundet för att skydda mot nuvarande eller framtida knäproblem.

En uppsättning knästyrningsövningar är inriktade på quadriceps. Övningar som handlar om att förstärka och bygga quadriceps är nödvändiga för att undvika knäsmärta och skada eftersom de är musklerna som handlar om hur knähetten rör sig och rätningen av samma. Knästyrningsövningar för quadriceps-musklerna kan uppnås genom benliftar, knähuggningar och muskelkontraktioner.

För att göra en benlift, ligga på golvet med ett knä böjt med foten platt på golvet. Helst bör knäet böjas i 90 graders vinkel, men gör det som är mest bekvämt när man först börjar. Det andra benet ska hållas rakt som det lyfts i samma vinkel som det böjda benet. Håll den här positionen i några sekunder innan du sänker den tillbaka till ursprunglig position. Upprepa för en serie av 10 repetitioner och byt sedan på benen.

Knähuggningar är också effektiva knästyrningsövningar, och kan utföras genom att stå med en liten böjning mot knä och tår som pekar rakt framåt. Balansera på ett ben, lyft en och sänk kroppen några tum. Se till att knä och tår fortsätter att peka framåt och inte inåt. Upprepa för en uppsättning av 10 repetitioner och byt sedan om benen.

Muskelkontraktionsträningen ska göras på en stol som gör att knäna kan vara raka och klackarna bekvämt berör golvet. Stram sedan musklerna i låret för ett tal på 10 och lossna för ett antal av tre. Upprepa för en serie av 10 repetitioner.

En annan uppsättning muskler som påverkar knäna är hamstrings. De påverkar hur knäna känner och arbetar när de är i ett böjt tillstånd. För att utföra knästärkande övningar med hamstringarna kan en person göra benkrullningar och sammandragningar.

Kontraktionerna för träning av hamstring liknar övningen som utförs för quadriceps. Samma ställning, som sitter i en stol med klackar som bekvämt berör golvet, kommer att användas. För att känna spänningen i hamstringen, tryck ner på klackarna utan att flytta dem. Håll denna position eller sammandragning, för ett tal på tio och lossa för ett tal av tre. Denna övning kan upprepas 10 gånger för en serie repeteringar.

För att utföra benkrullen ligger du nedåt på golvet. Sätt sedan den högra foten på hälen till vänster. Böj ditt vänstra ben mot dig, använd den högra foten för att ge motstånd mot rörelsen. Håll denna position för ett tal av 10 och slappna av det för tre räkningar. Upprepa denna knästärkande övning för en serie av 10 repetitioner.

Ett annat sätt att enkelt träna knästävlingsövningar för hamstringarna är att helt enkelt gå bakåt. Denna övning gör det möjligt för hamstringar att utvecklas mer fullständigt genom att jämnt fördela kroppsvikt och minska stressen på knäna.