Vilka är de bästa tipsen för ergonomisk lyftning?

Arbetsplatsskador som orsakas av tunga lyft kan vara ett stort problem för företag och anställda. Använda ergonomiska lyfttekniker kan hjälpa till att skydda kroppen från skador och belastning, vilket möjliggör en hälsosammare arbetsmiljö. Även om ergonomi ofta fokuserar på den professionella världen kan alla dra nytta av att lära sig lämpliga sätt att lyfta tunga föremål. Några av de mest effektiva ergonomiska lyftprinciperna är att använda lämpliga muskelgrupper, korrekt handhåll och arbetsrotation. Många arbetsplatser och myndigheter erbjuder kurser för att utbilda arbetstagare om dessa ergonomiska lyftmetoder.

Olika typer av lyft kräver användning av olika muskelgrupper. Vissa föremål ska lyftas med benen som det primära stödet, medan ryggmusklerna ska användas i andra fall. Det bästa sättet att hämta ett objekt beror vanligtvis på storlek och form samt aktivitetens frekvens. Arbetstagare som upprepade gånger lyfter liknande föremål kan behöva använda olika metoder än de som bara enstaka lyftning.

Ett annat sätt att öva ergonomisk lyftning är att hålla föremål nära kroppen när det är möjligt, i området från mitten av låret till mitten av bröstet. Det krävs mer muskelansträngning för att hålla tunga saker borta från kroppen än det gör för att hålla dem nära, och det ökar också risken för skada. I vissa fall, t.ex. när ett föremål är mycket stort eller skrymmande, kan det vara svårt eller omöjligt att öva denna teknik, så andra ergonomiska principer kan behövas.

Lyftobjekt är ofta enklare när de har rätt handtag. Dessa bör vara tillräckligt stora för att rymma en hel hand och bör också vara robust och säkert fastsatt på objektet. Om handtagen inte är tillgängliga, är för små eller inte fästa ordentligt kan förpackningar tappas och skadas. Droppande föremål kan också skada arbetstagare.

En annan ergonomisk lyftpraxis är att rotera arbetarens uppgifter om de innehåller tunga lyft. Repetitiv rörelse kan vara en stor bidragsyter till skada eftersom den ställer ständig stress på koncentrerade muskelgrupper, vilket orsakar trötthet och påfrestningar. När det är möjligt ska arbetstagarna blandas i andra aktiviteter med lyft för att ge arbetsmuskelgrupper en chans att vila.

Många arbetsplatser har anställda som utvecklar och genomför ergonomiska program för att utbilda arbetare på lämpliga tekniker. Råd och mer information kan också hittas genom olika myndigheter som specialiserar sig på arbetstagares hälsa och säkerhet.