Vilka är de vanligaste kvällens primrose?

Kvällstimulosa är ett växtbaserat tillskott som tas för att behandla en mängd olika sjukdomar, såsom premenstruellt syndrom, hjärtsjukdom och eksem. Inte alla användningar av kvälls primrose har godkänts av amerikanska Food and Drug Administration (FDA), men det är fortfarande en populär naturlig botemedel. De flesta som tar kvistrosa inte upplever negativa biverkningar. De vanligaste symtomen på kvälls primros är huvudvärk, illamående, matsmältningsbesvär och mjuka avföring.

Vanliga kvällstimulus biverkningar är också de mildare biverkningarna, eftersom ingen av dem är livshotande eller leder till varaktiga problem. Människor som upplever huvudvärk, illamående, matsmältningsbesvär eller mjuka avföringar när man tar tillägget oralt rekommenderas att avbryta behandlingen och tala med en läkare innan de börjar igen. De som använder kvicksilverolja externt kan uppleva utslag eller nässelfeber som biverkningar.

En liten procentandel av människor är allergiska mot primrose. Allergiska reaktioner kan leda till mer allvarliga biverkningar vid kvälls primros. Symptom på allergi inkluderar nässelfeber, andningssvårigheter och svullnad i ansiktet. Extrema allergiska reaktioner kan leda till anfall. Om några av symtomen på en primär allergi uppstår, sök genast läkare.

Vissa personer rekommenderas att inte ta kvistrosa utan att ha råd med en läkare för ytterligare information. De som lider av schizofreni, epilepsi eller blodproppssjukdomar rekommenderas typiskt att inte konsumera kvälls primrose. Alla som förväntas ha kirurgi kan behöva sluta ta kvällsfärg några veckor före operationen, eftersom det kan öka risken för blödning. Lite är känt om effekterna av tillägget på ofödda barn, så gravida kvinnor bör undvika att ta kvällsfärg till efter att barnet är födt.

Kvällstimulosa är en blommande växt och tas oralt som ett örttillskott eller används externt som en olja. Den viktigaste ingrediensen är gamma-linolensyra eller GLA, en fettsyra. Andra användningar av tillägget är behandling av akne, diabetes och Alzheimers.

Trots att kvicksilverbiverkningar har rapporterats betraktas det som ett av de säkrare kosttillskotten att ta regelbundet. Förekomsten av allvarliga biverkningar från kvälls primros är extremt sällsynt. Mindre biverkningar är vanligare än de allvarliga men rapporteras fortfarande sällan av de som tar kvällsfärg.

De indianer anses vara den första som använder kvällsfärg för medicinska ändamål. Europeiska bosättare lärde sig av växten från indianerna och tog roten tillbaka till England och Tyskland. I tyskland är nattprima känd som tysk rampion.