Vilka är fördelarna med en diabetisk kost?

Diabetiska dieter har många hälsofördelar även för icke-diabetiker. En diabetisk diet är först och främst en balanserad och det är viktigt för alla eftersom det är nödvändigt att få de rekommenderade dagliga utsläppen av protein, fiber, vitaminer och mineraler för god hälsa. När diabetiker äter några timmar, förhindras vanliga fluktuationer i blodsockernivån. Balanserade blodsockernivåer är viktiga eftersom blodsockret kan leda till medicinska komplikationer, koma och död utan kontroll.

Att begränsa livsmedel som innehåller socker är viktigt i en diabetisk diet. Detta är också önskvärt för icke-diabetiker, eftersom livsmedel med raffinerat socker ofta saknar näringsämnen och kan leda till viktökning eller andra hälsoproblem. Även hälsosamma livsmedel som frukt, mjölk och stärkelse med naturligt förekommande sockerarter är begränsade i diabetiska dieter, eftersom alltför stora portioner av dessa livsmedel kan höja blodsockret. Kolhydraterna som finns i stärkelse, frukt, mjölk och socker bryts ner i socker i kroppen och tenderar att höja blodsockret.

Att gå för länge utan att äta orsakar blodsocker att bli för lågt. Av denna anledning innehåller en diabetisk diet alltid vanliga hälsosamma mellanmål. Det kan inte understrykas att diabetiska dieter är balanserade för att skapa balanserat blodsocker i kroppen. Sunt mellanmål är också viktigt för icke-diabetiker eftersom de också kan uppleva dips i blodsocker som kan få dem att känna sig trötta eller ha huvudvärk. Mitt eftermiddag är en tid då många människor behöver ett näringsrikt mellanmål för att balansera deras blodsockernivåer.

Genom att följa en diabetisk kost kan många människor faktiskt kunna förebygga eller kontrollera diabetes. Många studier tyder på att genom att äta en mängd hälsosam mat i rimliga delstorlekar fördelade över dagen kan diabetesprevention vara möjlig. Dessutom kan konsumera en diabetisk diet minska eller förebygga komplikationer av diabetes som ögon, nerv, hjärta och njursjukdom. Diabetiska dieter fokuserar på att välja fettsyror, äta fisk flera gånger i veckan och välja fullkorn över vita raffinerade korn. Att uppnå och bibehålla en ordentlig kroppsvikt är också viktigt för att förebygga och kontrollera diabetes.